HISTÓRIA A OBNOVA PLAVÁRNE

História plavárne

Budova mestskej plavárne bola postavená v období socializmu, v rámci investičnej časti akcie „Z“. Začiatok jej výstavby sa datuje do roku 1971. Majstri ju stavali za pomoci povinných brigád Trebišovčanov. Celý areál budovali 16 rokov a použilo sa naň 26 000 000 česko-slovenských korún. V roku 1984 stavbu prevzal Okresný stavebný podnik Trebišov, čo významne urýchlilo výstavbu tohto športového stánku. Z dohľadaných archívnych článkov, uverejnených v regionálnych novinách, vieme, že plavecký bazén s rozmermi 25 x 15 m bol dokončený v roku 1986. V bazénovej časti nechýbal ani bazén pre deti s plochou 10 x 4 m. V krytej plavárni bolo zriadené liečebné oddelenie s ponukou kúpeľných služieb (masáž, manikúra, pedikúra...). Z minulosti sú známe usporiadania rôznych plaveckých súťaží, pretekov O putovný  pohár mesta, ale aj obľúbených  výcvikov pre žiakov základných škôl. Vybudovanú plaváreň odovzdali do užívania 30. 4. 1987.

Jej prevádzku zastavilo definitívne mesto Trebišov v roku 2012. Objekt bol v tom čase už v dezolátnom stave, dlhodobo neudržiavaný, nerobila sa údržba ani opravy technologickej a bazénovej časti. Budova každým rokom chátrala, v interiéri museli použiť vystužovacie opory bazénu, lebo inak hrozilo pre podmáčanie zrútenie steny.

Image

Priebeh komplexnej rekonštrukcie

Kompletnú rekonštrukciu nefunkčnej krytej plavárne začalo mesto Trebišov v roku 2017.

Realizovalo ju v dvoch etapách.

Po ukončení verejného obstarávanie na dodávateľa stavebných prác sa mesto pustilo do 1. etapy obnovy plavárne v máji 2017. V tejto etape bola opravená najskôr strešná krytina, obvodový plášť zo severnej strany a časti západnej strany a vymenené okenné výplne. Na uvedené práce samospráva použila sumu 392 884,50 € s DPH. Týmito sanačnými prácami sa dosiahla technická stabilizácia chátrajúceho objektu a zároveň zamedzenie jeho ďalšieho znehodnocovania.
Druhú etapu obnovy mesto začalo v novembri 2019. Po mnohých rokoch prešla plaváreň významnou modernizáciou a zveľadením ako v interiéri, tak aj v jej exteriéri.

Po prevzatí staveniska došlo k búraniu murovaných i betónových konštrukcií, rovnako aj podláh, niektorých výplňových otvorov  a demontáži technických zariadení. So zbúraním telesa starého bazéna boli, v súlade so schváleným projektom, odstránené omietky, obklady a krycie vrstvy železobetónových konštrukcií, následne bola spustená reprofilácia a sanácia pôvodných nosných konštrukcií. Dodávateľ realizoval postupne murárske práce v priestoroch budúcich šatní, tepelné izolácie podláh, podlahové kúrenie a  podlahové potery. Na práce spojené s demontážou zaveseného podhľadu dodávateľská spoločnosť nainštalovala v bazénovej hale celopriestorové lešenie. Zhodnotil sa stav stropu, oceľovej konštrukcie strechy a zrealizovali sa potrebné sanačné práce.
Na fasádu budovy firma umiestnila drevený obklad s priznanými medzerami a z jej východnej strany pripevnila Cetris dosky. Po demontáži starej hliníkovej presklenej steny z južnej strany budovy ju nahradila nová, energeticky podstatne úspornejšia presklená konštrukcia s tieniacimi lamelami.
Práce na obnove spočívali aj vo výmene vzduchotechniky, zdravotechniky, nainštalovaní nových elektrorozvodov, rozvodov vody a kanalizácie. Mesto zrekonštruovalo obidva bazény, bazénovú technológiu, priestor kotolne aj šatní. Po ukončení všetkých činností a opätovnom sprevádzkovaní mestskej plavárne interiér zahŕňa viacero inovovaných aj novovybudovaných prvkov: jacuzzi, saunový svet s oddychovou miestnosťou a ochladzovacím bazénom. Široká verejnosť si bude môcť oddýchnuť v 4 druhoch sáun - fínskej, parnej, infra a soľnej.
V budove plavárne sa návštevníci občerstvia v novozriadenom zdravom bare pri bazénovej časti. Novou súčasťou zrekonštruovanej plavárne je aj moderné kondičné fitnescentrum - cvičiaci priestor pre kolektívy a jednotlivcov s bežeckými pásmi, steppermi, cvičebnými prvkami, ktorý je a bude doplnený aj soláriom a masážnym stolom a LCD obrazovkou. Celý priestor budovy  mesto  vybavilo kvalitným ozvučením a voľnou wi-fizónou. Stavebné úpravy interiéru umožnili vo fitnescentre vybudovať prezliekarne – mužské a ženské šatne a úplne nové hygienické zázemie - toalety a sprchy.
Pre imobilných ľudí je k dispozícii schodolez a vo vstupnom vestibule je vyčlenená miestnosť s projekciou. Rekreanti vstupujú do priestoru plavárne prostredníctvom turniketov (s čítacími zariadeniami v 4 jazykových verziách) a čipových náramkov.
Pohodlie pre návštevníkov, športovcov, rodiny s deťmi, ale i rekreačných turistov spoza hraníc okresu zabezpečuje aj sedem nových ubytovacích jednotiek, so zabudovanými interiérovými prvkami a štandardom hotelového typu, ktoré vznikli prestavbou pôvodných administratívnych priestorov na 2. nadzemnom podlaží, na ploche zhruba  270 m2. Ponuku služieb dopĺňa aj vynovená reštaurácia PONORKA, ktorú renovovala a prevádzkuje Stredná odborná škola služieb a priemyslu sv. Jozafáta v Trebišove.
V areáli vodných športov mesto navýšilo parkovacie kapacity. 12 novovybudovaných parkovacích miest, 5 miest s kolmým  a 7 miest s pozdĺžnym státím, vzniklo na zrekonštruovanej spevnenej ploche na východnom dvore areálu. Rozšírená parkovacia plocha poskytuje komfortný priestor pre ubytovaných, autobusové zájazdy, na účely zásobovania a pre pracovný personál plavárne a kúpaliska.

Obnova okolia plavárne

Výrazne bol zatraktívnený aj verejný priestor pred hlavným vstupom do rekonštruovanej plavárne. Obnovu verejnej plochy mesto realizovalo prostredníctvom externého dodávateľa z prostriedkov fondu rezerv mesta vo výške viac ako 70.000 eur. Oddychová zóna, resp. „mininámestie“ pozostáva z vodopriepustnej dlažby, drobnej architektúry, prostredie skrášľuje stromová zeleň, nainštalovaný mobiliár - lavičky, odpadkové koše, stojany na bicykle, led osvetlenie a celý priestor monitorujú bezpečnostné kamery.  

Umelecké diela v plavárni

V objekte plavárne sa vynímajú dve unikátne umelecké diela. Obidve sa podarilo mestu zachrániť počas jej rekonštrukcie.

Vestibul plavárne zdobí zachránený umelecký skvost „Vodný živel“ akademického sochára Ondreja Priatku. Významné monumentálne dielo - keramický glazovaný reliéf „Vodný živel“ - akademického sochára Ondreja Priatku má rozmery cca 10 m x 3 m, pozostáva z vypaľovaných častí zobrazujúcich motív chrliacej vody. Výtvarné doriešenie interiéru objektu mestskej plavárne v jeho vstupnej časti bolo realizované v roku 1988 na objednávku mesta Trebišov.

 Na stene v bazénovej hale ožil fragment mozaiky akad. maliara Nikolaja Feďkoviča.

Umelecké torzo diela do roku 2017 vykazovalo v chátrajúcom objekte značne znehodnotený stav. Monument zobrazuje prírodné živly – vietor, slnko a vodu v osobitom umeleckom vyjadrení autora.

Image

Financovanie rekonštrukcie

Kompletná rekonštrukcia plavárne bola dokončená a odovzdaná do prevádzky 25. júna 2021.

Financovaná bola zo zdrojov rozpočtu mesta a dotačných prostriedkov, ktoré tvorili:

  • dotácia z Úrady vlády SR - 886 615,54 €
  • regionálny príspevok Ministerstva investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR - 294 399,55 €

Správca obsahu:
Technické služby mesta Trebišov

Search